BIOLOGIE ČLOVĚKA

produkt1
produkt1
Náhled:

Autor: RNDr. Antonín Konětopský, CSc., Růžena Gošová

 

Dvě tabulky jsou určené žákům a studentům přírodopisu. Názorně na obrázcích představují přehled učiva o biologii člověka členěný na soustavu opěrnou a pohybovou, oběhovou, imunitní, dýchací, trávicí, řídící, kožní, močovou a rozmnožovací. Předností tabulky je slovníček cizích pojmů, vyskytujících se v popisu učiva.

Přehledné tabulky usnadní úspěšné zvládnutí zajímavé části přírodopisu, opakování i přípravu ke zkouškám.

 

2 laminované křídové kartony formátu A4.

Cena pro školy: 38 Kč