ZOOLOGIE

produkt1
produkt1

Autor: RNDr. Antonín Konětopský, CSc., Růžena Gošová

 

Je určena žákům a studentům přírodopisu.

Zobrazuje přehled živé přírody - říši zoologie, členěnou na podříši, skupinu, kmen, podkmen, třídu, podtřídu, řád, druh. Názorné uspořádání s ilustracemi pomůže lépe pochopit systém uspořádání říše živočichů. Tabulka usnadní úspěšně zvládnout učivo přírodopisu, opakování a přípravu ke zkouškám.

 

Formát A4, laminovaný křídový karton.

Cena pro školy: 19 Kč