FYZIKA PRO SŠ

produkt1
produkt1
Náhled:

Autor: Mgr. Alena Václavíková, RNDr. Lumír Svoboda

 

Fyzikální tabulky pro střední školy byly vytvořeny přesně podle osnov pro výuku fyziky na středních školách s důrazem na pochopení jednotlivých oborů fyziky.

První zahrnuje přehled fyzikálních veličin a jednotek včetně jejich definic a rozdělení na základní, odvozené a doplňkové. Dále přehled fyzikálních konstant. Druhá tabulka se věnuje vztahům mezi fyzikálními veličinami systémově rozdělenými na obory fyziky: mechaniku, molekulovou fyziku a termiku, mechanické kmitání a vlnění, elektřinu a magnetismus, optiku, fyziku mikrosvěta, teorii relativity a astrofyziku.

Doporučujeme všem studentům středních škol pro úspěšné zvládnutí výuky fyziky, ale také pro opakování a ke zkouškám.

 

2 laminované křídové kartony formátu A4.

Cena pro školy: 38 Kč