HUDEBNÍ VÝCHOVA

produkt1
produkt1

Autor: Věra Krčálová

 

Populární tabulka je určena žákům a studentům hudební výchovy.

Obsahuje v přehledu základní hudební pojmy, popis a vysvětlení notové abecedy, klíčů, notových hodnot, pomlk, taktů, rytmu, stupnic, akordů, tempa, harmonických funkcí, členění hudebních nástrojů.

Druhá strana tabulky uvádí stručný přehled dějin hudby uspořádaný podle časových období, slohů a světové a národní tvorby.

Tabulka usnadní zvládnutí obsáhlé hudební nauky a pomůže v orientaci ve světové i národní tvorbě.   

 

Formát A4, laminovaný křídový karton.

Cena pro knihkupce: 19 Kč