ORGANIZACE STÁTU ČR

produkt1
produkt1

Autor: JUDr. Marie Kuncová, Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

 

Tabulka je určena žákům a studentům předmětu Základy společenských věd.

Popisuje stručně a přehledně uspořádání České republiky podle vertikální linie – moc veřejná (samospráva) a horizontální linie státní moci – moc zákonodárná, výkonná a soudní. Představuje státní symboly, charakteristiku státu, státní moci a volebního práva.

Tabulka je významnou pomůckou pro pochopení  složité teorie o státu a jeho uspořádání.

Obsahuje velké množství informací graficky přehledně uspořádané, které usnadní pochopení systému.

Tabulka je poplatná době tisku, a to roku 2009. Všechny podstatné náležitosti uspořádání ČR zůstávají platné.

 

Formát A4, laminovaný křídový karton.

Cena pro knihkupce: 19 Kč