PSYCHOLOGIE

produkt1
produkt1

Autor: PhDr. Jaroslav Řezáč, CSc.

 

Tabulka Psychologie je určena žákům a studentům předmětu Základy společenských věd.

S narůstající popularitou psychologie ve společnosti stoupá zájem i o tuto tabulku. Je přehledným shrnutím nejdůležitějších pojmů a informací. Obsahuje popis psychologických disciplín, projevů duševních jevů a činností, vnitřních a vnějších podmínek ovlivňujících chování, struktury osobnosti. Dále popis frustrace, stresu, sebeprosazování, techniky asertivního jednání.

Je výbornou pomůckou pro nahlédnutí do vědního oboru psychologie, pro opakování a přípravu ke zkouškách.

 

Formát A4, laminovaný křídový karton.

Cena pro knihkupce: 19 Kč