PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ pro střední školy

produkt1
produkt1

Autor: RNDr. Antonín Konětopský, CSc., Růžena Gošová

 

Určená pro střední školy. Nezbytná pomůcka při výuce chemie.

U každého prvku je uvedeno oxidační a protonové číslo, značka, český a latinský název prvku, hmotnostní číslo a elektronová konfigurace. Popis je stejný jako u předcházející tabulky pro ZŠ.

Druhá strana navíc obsahuje tabulku elektronegativity prvků a teploty tání a varu základních prvků. Popis stavby atomu, triviální názvy skupin prvků a slovníček odborných pojmů užitých  při vysvětlení  tabulky prvků.

Předností tabulky je grafické znázornění obsazování slupek v periodách.

 

Formát A4, laminovaný křídový karton.

Cena pro knihkupce: 19 Kč