PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

produkt1
produkt1

Autor: RNDr. Antonín Konětopský, CSc., Růžena Gošová

 

Určená pro základní školy. Nezbytná pomůcka při výuce chemie.

Díky nižšímu množství údajů v tabulce dosahuje větší přehlednosti a čitelnosti.

Periodická soustava prvků představuje současný počet objevených prvků uspořádaný do známé tabulky podle skupin a period. U každého prvku je uvedena jeho značka, oxidační číslo, hmotnostní číslo, protonové číslo, český a latinský název. Barevně označené je skupenství prvků, radioaktivita a rozlišení na kovy, alkalické kovy, kovy alkalických zemin, polokovy, nekovy a vzácné plyny.

Druhá strana tabulky uvádí u prvků protonové číslo, značku, elektronovou konfiguraci a latinský název.

Předností tabulky je vysvětlení struktury  podle skupin a period. Na stavbě atomu a elektronovém obalu jsou graficky znázorněny a popsány slupky (vodorovné řady tabulky – periody) a svislé sloupce prvků v periodické  tabulce označované jako skupiny.

 

Formát A4, laminovaný křídový karton.

Cena pro knihkupce: 19 Kč