PRACOVNÍ SEŠIT - VÝVOJOVÉ PORUCHY

produkt1
produkt1
Náhled:

Pracovní sešit – vývojové poruchy je určen pro MŠ a 1. třídy ZŠ. Je zaměřen zejména na oblast RVP – Dítě a jeho psychika. Pracovní sešit řeší formou speciálně navržených úkolů procvičování specifických vývojových poruch – jako jsou paměť, pozornost a soustředění.

 

Procvičované oblasti:

-soustředění

-paměť

-jemná motorika

-pravolevá a prostorová orientace

-sluchové vnímání (rytmus)

-zrakové vnímání

-řeč (porozumění, vyjadřování, cit pro jazyk, slovní zásoba)

-rozvoj myšlení

-pochopení vlastní identity

-orientace ve světě

-orientace v času (roční období)

- 

Pro každé dítě je nezbytné používání vlastního sešitu.

 

Formát A4, brožovaná vazba, barevná obálka, vnitřek dvě barvy, 32 stran.

Cena pro knihkupce: 79 Kč