PRACOVNÍ SEŠIT 2 – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA, ROZVOJ ŘEČI

produkt1
produkt1
Náhled:

Pracovní sešit 2 náleží do souboru šesti pracovních sešitů sestavených podle RVP pro MŠ.

 

Úkoly v sešitu jsou zaměřené na rozvíjení řečových schopností u dětí předškolního věku. Zábavnou formou podporují jak naslouchání, vnímání a porozumění, tak i pochopení pojmů, výslovnost, mluvní projev a vyjadřování. Při práci se zdokonalují také výtvarné, pohybové, hudební a dramatické dovednosti.

 

Formát A4, brožovaná vazba, barevná obálka, vnitřek dvě barvy, 32 stran.

Cena pro knihkupce: 69 Kč