PRACOVNÍ SEŠIT – ANGLIČTINA PRO MŠ

produkt1
produkt1
Náhled:

Podle RVP pro MŠ – dítě a jeho psychika.

Rozvoj řeči – seznamování se s cizím jazykem.

 

Určeno dětem od 3 do 8 roků. 

 

Snahou je vzbudit v dětech zájem o anglický jazyk. Anglická slova jsou zařazena do obrázků, které děti domalovávají, vymalovávají, obtahují. Přitom si cizí slovo několikrát pod dohledem zopakují. Právě opakování cizího slova spojené s užitím tužky (pastelky) v ruce nebo jiné formy hry pomůže k větší fixaci anglického slova v paměti.

 

Úkoly v sešitu jsou zaměřeny na rozvíjení řečových schopností u dětí předškolního věku. V podobě hry zvládají děti náslech anglických slov, vnímání a porozumění anglickým slovům, pochopení pojmů pomocí obrázků, výslovnost. Zařazují anglická slova zábavnou formou do vlastního mluvního projevu a vyjadřování. Při plnění hravých úkolů se zdokonalují také ve výtvarné, pohybové a dramatické dovednosti. Děti si při správné výslovnosti procvičují dech, fonaci a artikulaci. Většina úkolů inspiruje k pokračování a rozšíření rozhovoru s dětmi.

 

Formát A4, brožovaná vazba, barevná obálka, barevné vnitřní strany, 32 stran.

Cena pro školy: 79 Kč