PRACOVNÍ SEŠIT - VÝVOJOVÉ PORUCHY

produkt1
produkt1
Náhled:

Pracovní sešit – vývojové poruchy je určen pro MŠ a 1. třídy ZŠ. Je zaměřen zejména na oblast RVP – Dítě a jeho psychika. Pracovní sešit řeší formou speciálně navržených úkolů procvičování specifických vývojových poruch – jako jsou paměť, pozornost a soustředění.

 

Procvičované oblasti:

- soustředění

- paměť

- jemná motorika

- pravolevá a prostorová orientace

- sluchové vnímání (rytmus)

- zrakové vnímání

- řeč (porozumění, vyjadřování, cit pro jazyk, slovní zásoba)

- rozvoj myšlení

- pochopení vlastní identity

- orientace ve světě

- orientace v času (roční období)

 

Pro každé dítě je nezbytné používání vlastního sešitu.

 

Formát A4, brožovaná vazba, barevná obálka, vnitřek dvě barvy, 32 stran.

Cena pro školy: 79 Kč