PRACOVNÍ SEŠIT 5 – DÍTĚ A SPOLEČNOST

produkt1
produkt1
Náhled:

Pracovní sešit 5 náleží do souboru šesti pracovních sešitů sestavených podle RVP pro MŠ.

 

Víla Pivoňka přivede Smíška do školy pro malé víly a skřítky. Tam se zúčastní spolu s ostatními různých oslav a her v průběhu celého školního roku (výstava, koncert, divadlo, Mikuláš, Vánoce, Tři králové, Velikonoce, pouť, narozeniny, atd.).

 

Cílem sešitu je seznámit děti zábavným způsobem s duchovními i materiálními hodnotami světa kolem nich a podpořit je při poznávání a spoluutváření pravidel při hře i v běžném životě. Seznamuje je s oblastí kultury a vede k osvojení pravidel chování při různých kulturních akcí.

 

Tak jako v předchozích sešitech jsou cvičení orientována i na rozvoj pozornosti, paměti a tvořivosti. Motivují děti ke zvídavosti, radosti z objevování, a tak v nich podporují zájem o učení.

 

Formát A4, brožovaná vazba, barevná obálka, vnitřek dvě barvy, 32 stran.

Cena pro knihkupce: 89 Kč