LABORATORNÍ CVIČENÍ Z CHEMIE

produkt1
produkt1
Náhled:

Autor: RNDr. Miroslav Hrstka

 

Doprodej zásob!

Učebnice je určená zejména pro 3. ročník gymnázia, ale poslouží také jako zdroj laboratorních cvičení ve školních chemických laboratořích.

Učebnice obsahuje šestnáct cvičení. První z nich je teoretické a zahrnuje výpočty z Avogadrova zákona, stavové rovnice ideálního plynu a stanovení souhrnného vzorce. Další jsou experimentální úlohy zaměřené na chemii přírodních látek, biochemii a syntetické makromolekulární látky.

Obdobně jako při vědecké práci se jednotlivé úlohy člení na tyto části: cíl experimentu, teoretické základy, pomůcky a chemikálie, pracovní postup, výsledky a závěry.

Učebnice je doplněna metodickými poznámkami a vysvětlením k některým úlohám.

 

Formát A5, brožovaná vazba, barevná laminovaná obálka, uvnitř jedna barva, 86 stran.

Cena pro školy: 89 Kč